Search results位於Shizuoka的109 間房源

入住Minami-Alps和Fujinomiya
平均每晚 $239
入住Suruga Ward, Shizuoka和Fujinomiya
平均每晚 $84
入住Fujinomiya-shi和Shizuoka-shi
平均每晚 $124
入住静岡市駿河区和Narusawa, Minamitsuru District
平均每晚 $83
入住Narusawa, Minamitsuru District和Chūō
平均每晚 $85
入住静岡市和Shimizu-ku, Shizuoka
平均每晚 $66
入住Shimizu-ku, Shizuoka和Fujinomiya
平均每晚 $42
入住Narusawa, Minamitsuru District和Shizuoka
平均每晚 $62
入住静岡市葵区和Minamitsuru-gun
平均每晚 $143
在Minami-Alps的兩間房源,相距 2 英里
平均每晚 $198
入住Nambu, Minamikoma District和Shimizu-ku, Shizuoka-shi
平均每晚 $204
入住Kawanehon, Haibara District和Minobu, Minamikoma District
平均每晚 $258
入住Fujikawaguchiko, Minamitsuru District和Shimizu-ku, Shizuoka-shi
平均每晚 $224
入住Fujinomiya和Fujikawaguchiko, Minamitsuru District
平均每晚 $220
入住Shimizu-ku, Shizuoka和南巨摩郡
平均每晚 $153
入住Shimizu-ku, Shizuoka-shi和Narusawa
平均每晚 $170
在行程期間入住Narusawa和Fujinomiya兩地的房源
平均每晚 $133
在Fujinomiya的兩間房源,相距 5 英里
平均每晚 $135
入住Shimizu-ku, Shizuoka和Fujinomiya
平均每晚 $39
入住Fujinomiya和Minobu, Minamikoma District
平均每晚 $154